Foreningen

Haveforeningen er en særdeles attraktiv forening med 16 selvstændige og meget forskellige haver. 
Medlemmerne prioriterer og dyrker deres have, som de ønsker det og det er så vidt forskelligt.
Alle haver skal holdes ryddelige og fri for ukrudt, der kan brede sig til de tilstødende haver.
Nyttehave - daghave betyder, at man ikke må overnatte i haven, men KUN være der om dagen og evt. aften.
Der er ikke strøm eller kloarkeret, men hver have har vandtilslutning.

Haveleje

Havelejen besluttes hvert år på generalforsamlingen i marts måned.
Den årlige haveleje for 2023 er 2.400 kr.
Prisen for overtagelse af en have varierer alt efter havens/husets tilstand og vedligehold.
Foreningen har entrepaneret med en ekstern vurderingskomite, der ved køb/salg vurderer hver enkel have efter kolonihaveforbundets retningslinier.
Bestyrelsen står for salg og køb og er gerne behjælpelig med opstart af nye haveejere.

Venteliste

Det koster 200 kr årligt at være på venteliste.
Da vores forening ikke er så stor kan der kan være 10 på ventelisten.
Indbetaling til venteliste skal være betalt senest den 1. april.
Hvis man ikke betaler, ryger man automatisk ud af ventelisten. Der bliver ikke sendt nogen betalingspåmindelse.
*OBS!*
Foreningens venteliste er midlertidigt lukket.
Vi informerer her på siden når der åbnes igen.

Lokalt

Haverne ligger ud til Vigerslev Allé med indkøbsmuligheder tæt på.
Kulbanevej Genbrugsstation ligger ligeledes tæt på.
Der er gode bus og tog forbindelser fra Vigerslev Allé Station, som ligger 3 min. gang fra haverne.
Der afgår Metro fra Flintholm Station, som blot er nogle få stationer fra Vigerslev Allé Station.